Tư vấn phong thủy
Vietnam Art Gallery - Tranh sơn dầu, tranh phong cảnh
Phong thủy
 • Mẫu đơn thuận tình Ly hôn

 • Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

 • Wednesday, 13 August 2014, 12:16:48 PM
 • * Không ai  mong muốn việc ly hôn vì ly hôn bao giờ cũng gây tổn thương cho các bạn và những người thân. Nếu trong trường hợp cuộc sống không thể hoàn hợp và chung sống cùng nhau, việc ly hôn sẽ xẩy ra và một sẽ kéo theo các vấn đề liên quan tới pháp lý như tranh chấp quyền nuôi con, tài sản chúng riêng sau ly hôn, Lyhon.biz là website ra đời với mục đích hỗ trợ tư vấn pháp lý việc ly hôn - Nếu bạn cần tới sự hỗ trợ pháp lý hãy gọi chúng tôi. Chúng tôi đã tư vẫn cho rất nhiều các nghệ sĩ, doanh nhân, và người dân, giúp họ hiểu nhất được quyền và nghĩa vụ của mình - LYHON.BIZ - Tell: 04 37 47 8888  Máy lẻ: 116, 117, 118 - Email: lyhon@luatdaiviet.vn >> Xem thêm: Ly hôn, thủ tục ly hôn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------***---------

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

   NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

   

  Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................

   

  Họ và  tên chồng:  …………………………………..Sinh ngày: ……………..…

  CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:……………….……

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..….

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………..……..

  Họ và  tên vợ:………………………………….   Sinh ngày: ……….…...……..

  CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………….…………

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..…….

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………..……..

   

  Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

   

  Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ...........có đăng ký kết hôn tại UBND phường ………………………………………………………………………..…………………

   

  Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

  …………………………………………………

   

  Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

   

   

  1.   Về con chung có (chưa có):.....................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

   

  Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

   

  2.  Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

   (Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

   

   3.  Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

   (Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

   

  4.  Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

   (Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

   

  Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

   

       Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

   

  Họ và tên chồng

   

   

   

   

   

  Họ và tên vợ

   

   

   

   

   

  Link Dowload: Mẫu ly hôn đơn phương tại đây

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®